Preloader
ارتباط با واحد فروش

مجله داتام

اخبار و مقالات

Chat with the gays  - Gay Craiglist

Chat with the gays - Gay Craiglist

Locating gay hookups has never been simpler! There are numerous gay internet sites exactly where gay men can discover other gay guys for hookups, dates and friends plus more. On this page we are going…

بیشتر بخوانید
Digital Data Place Service Providers

Digital Data Place Service Providers

Virtual data room product service providers are a requirement for firms that handle sensitive info. These include finance institutions, accounting companies and a wide range of other industrial sectors that need the ability to reveal…

بیشتر بخوانید
The very best Torrenting Sites For Music

The very best Torrenting Sites For Music

Torrenting is a great way to download music, and there are many websites to choose from. However , you should http://vpnsupport.net/free-vpn-for-firestick take into consideration the risks linked to downloading music right from these sites. In…

بیشتر بخوانید
4 Key Strategies to Implement a Board Space Review

4 Key Strategies to Implement a Board Space Review

Board space review is a crucial procedure that should be carried out frequently. It helps the board of the company for making informed decisions and make smart strategies. Whether the boardroom is normally big or…

بیشتر بخوانید
New Step by Step Roadmap for Marijuana News

New Step by Step Roadmap for Marijuana News

New Step by Step Roadmap for Marijuana News If you're against using Cannabis as you do not need to smoke you're misinformed. As there is barely any cannabis left in a roach, some people today…

بیشتر بخوانید
Virtual Data Areas - Precisely what are They and Why Are They Useful?

Virtual Data Areas - Precisely what are They and Why Are They Useful?

Virtual info rooms happen to be on-line software networks used to securely store and share papers during various business operations. The demand for VDRs includes skyrocketed during the last decade, and they are now being…

بیشتر بخوانید
Selecting the most appropriate VDR Software program for Your Needs

Selecting the most appropriate VDR Software program for Your Needs

VDR Software Providers Electronic data bedroom (VDR) application allows businesses to share sensitive information throughout the internet even though preserving total control and ownership of these data. These types of systems are especially useful for…

بیشتر بخوانید
Older Woman Younger Man Dating Site Day Hookups

Older Woman Younger Man Dating Site Day Hookups

ONF - More women than men Hookupdaters - 100% free online dating siteFeeld - A safe space for users looking for friends with benefitsIwantu - a platform for spontaneous hookupsOnenightfriend - Fun casual dating app…

بیشتر بخوانید
Studying a Potential Merger

Studying a Potential Merger

A potential merger is an important decision and requires a careful research. The process includes determining in case the acquirer pays a premium over the target company's write about price, examining value creation and inspecting…

بیشتر بخوانید
What things to Include in a Data Room

What things to Include in a Data Room

As a itc founder, you have probably heard about data rooms and how they can help your small business get financing. But you might not know what an information room is certainly, how to build…

بیشتر بخوانید
The Chronicles of Marijuana Stocks

The Chronicles of Marijuana Stocks

The Chronicles of Marijuana Stocks Marijuana Stocks Options As stated by the price ranges, the stocks are categorized conveniently. There are plenty of marijuana stocks which are flying high in capital appreciation. They are becoming…

بیشتر بخوانید
Taxation Software -- How it can benefit Your Business

Taxation Software -- How it can benefit Your Business

A software audit is the technique of evaluating the standard of computer programs and applications used in your organization. This is completed ensure that they are compatible with the most current technology needs and are…

بیشتر بخوانید
Essay Help - Who Will Provide You Help With Your Essay? </p>

Essay Help - Who Will Provide You Help With Your Essay?

There are a number of sources of essay help. These include textbook publishers, tutors, professors, school counselors, and even other college students.When you've got a question about writing an essay along with your professor or…

بیشتر بخوانید
Features of a Online Data Place

Features of a Online Data Place

Advantages of a Virtual Info Room A contemporary VDR could actually help streamline business processes and minimize costs. They earn it possible to share docs, track progress and review responses in seconds. 2. M&A: Electronic…

بیشتر بخوانید
Work flow Management Rules in Zoho CRM

Work flow Management Rules in Zoho CRM

Workflow management rules are essential for allowing your employees to log, monitor, and track demands across organization ops, customer service, development, finance, HR, THIS, legal, promoting, revenue, and more. Staff can gain access to intuitive…

بیشتر بخوانید
Features of Data Middle Virtualization

Features of Data Middle Virtualization

Data center virtualization is known as a software-defined approach to running a info center. It abstracts physical servers from the underlying hardware, which makes them more flexible and less expensive to handle. It permits the…

بیشتر بخوانید
Transforming into a Mobile Iphone app Development Specialized

Transforming into a Mobile Iphone app Development Specialized

As a cellular app development specialist, you are responsible for producing and growing apps meant for various mobile systems. These include Android os and iOS. You help software technicians to create applications that are easy…

بیشتر بخوانید
I migliori siti di intimacy cam

I migliori siti di intimacy cam

Se vuoi ravvivare le tue fantasie sessuali e goderti un momento hot con votre modelle in webcam, dovresti dare un'occhiata ai più bei periodi siti dalam sex cam. Sono tutti gratuiti electronic offrono discussion per…

بیشتر بخوانید
How to Write Essays

How to Write Essays

Writing essays is a fantastic way to controllo grammatica italiana online create your academic knowledge known to the others and for most students this is an excellent method to learn. You'll have fun when doing…

بیشتر بخوانید
Learn Which Service Offers Affordable Prices on Its Research Paper Writing Service

Learn Which Service Offers Affordable Prices on Its Research Paper Writing Service

What is a research paper? A study paper, frequently called a research file, is an academic assignment that involve examining information, exploring a specific subject, and ultimately making conclusions about that information. Many students writing…

بیشتر بخوانید

Online Casino Gambling A Complete Guide and Ruby Codes Many gamblers have heard of the Best Online Casino Roulette Bonus. In all likelihood who doesn't gamble on one of these online gambling websites to gain…

بیشتر بخوانید
Benefits associated with Virtual Data Room Centers

Benefits associated with Virtual Data Room Centers

Virtual data room centers are on-line, secure storage solutions intended for documents and other information. They let organizations to talk about files and work together on projects without risking the security of their data. These…

بیشتر بخوانید
How to Write Essays - Discover 3 Tips

How to Write Essays - Discover 3 Tips

If you would like to write good essay, there's one thing that you have to remember: your essay shouldn't be 100% opinionated. Some pupils find it rather hard to write an opinion article because they…

بیشتر بخوانید
What To Search For When You Buy Term Paper Online

What To Search For When You Buy Term Paper Online

Do you know the best place to get term paper? Many websites pose as real online sellers of top excellent term paper but most are reduced grade, fraudulent websites and scams. By going through this…

بیشتر بخوانید
How to Locate Cheap Flights

How to Locate Cheap Flights

Everybody who has ever taken a college writing class would probably agree that it is a tough and costly chore to find the cheapest and best article writer. On the other hand, the purchase price…

بیشتر بخوانید
Avast VPN License Key

Avast VPN License Key

Avast VPN license key is a great way to protect your data relating to the internet. It also helps you to obtain a super fast net connection. Basically, a Virtual Privately owned Network (VPN) is…

بیشتر بخوانید
Reviewing an online casino No Deposit Bonus

Reviewing an online casino No Deposit Bonus

Playing at an online casino with free deposit bonuses is an exciting method for anyone to begin playing the game. Casinos that do not offer deposit bonuses do not require you to deposit any money.…

بیشتر بخوانید
How to Play at an Online Casino For Real Money

How to Play at an Online Casino For Real Money

To gamble at an online casino with real money, players need to sign up for an account first. They can make use of a variety of methods like credit cards, prepaid gift cards, and Western…

بیشتر بخوانید
Free Slots With No Deposit Bonuses

Free Slots With No Deposit Bonuses

Many sites allow players to play for free from their computers via the Internet. There are sites that allow players to play for free without downloading anything onto your computer. This is possible due to…

بیشتر بخوانید
We migliori siti di making love cam

We migliori siti di making love cam

Se vuoi ravvivare votre tue fantasie sessuali vitamin e goderti este momento hot con votre modelle in webcam, dovresti dare un'occhiata ai migliori siti pada sex camshaft. Sono tutti gratuiti electronic offrono chat per adulti…

بیشتر بخوانید
Sugarbook Review - How to Find a Sugar Dadd or Glucose Baby

Sugarbook Review - How to Find a Sugar Dadd or Glucose Baby

Sugarbook is mostly a dating site that connects sugars babies and sugar daddies from worldwide. It has a large number of members and it is one of the most popular online dating sites. This platform…

بیشتر بخوانید
How you can Date With Women - How to Improve Your Dating Game

How you can Date With Women - How to Improve Your Dating Game

How to day with women is normally something a whole lot of males struggle with. They're not sure how to approach them, and even if they are going to ever get the opportunity. The truth…

بیشتر بخوانید
Shine Dating Sites

Shine Dating Sites

If you're looking for love in Poland, there are some options which may help you find the perfect match. Whether you're in search of a casual night out or desire to start a long-term relationship,…

بیشتر بخوانید
Marrying a You should find an Asian New bride - Hard anodized cookware Tenderness and Respect to a family event Values

Marrying a You should find an Asian New bride - Hard anodized cookware Tenderness and Respect to a family event Values

Marrying a Find An Asian Bride Probably the most exciting strategies to meet the future wife is to marry a mail order star of the wedding from Asia. These beautiful women are definitely the best…

بیشتر بخوانید
Low-cost Porn Sites

Low-cost Porn Sites

If you want a top quality adult experience, but don’t have the money to get a premium pub, there are plenty of cheap porn sites to choose from. These websites offer HD videos, full length…

بیشتر بخوانید
How to Meet a Latina and locate a Nice Woman to Date

How to Meet a Latina and locate a Nice Woman to Date

If you're single and searching for a nice woman to date, you might want to consider going out with a Latina. They're praised for being passionate, sociable and productive. Their fantastic brown pores and skin…

بیشتر بخوانید
Is definitely Bongacams Genuine?

Is definitely Bongacams Genuine?

Is bongacams real? Very low huge community with thousands of lively users. It is an mature webcam site that features versions and users that are tested and get authentic records to establish their details. The…

بیشتر بخوانید
Polish Bridal Customs

Polish Bridal Customs

A Enhance wedding ,which is a special day for the couple and their friends. Although the formal procedure varies from place to position, most are a spiritual event. In some cases, the reception can last…

بیشتر بخوانید
How to Meet Regional Asian Ladies Online and Meet Single Asian Ladies Internet

How to Meet Regional Asian Ladies Online and Meet Single Asian Ladies Internet

If you are looking just for love, you should think about using dating sites. Not only can easily these websites help you find someone special, but they also supply you with a few other advantages.…

بیشتر بخوانید
Getting Good Snail mail Order Star of the wedding Sites

Getting Good Snail mail Order Star of the wedding Sites

Mail order bride expertise are a hot and developing industry. These kinds of services permit you to meet international birdes-to-be and hunt for your perfect match. There are plenty of mail order bride websites to…

بیشتر بخوانید
Methods to Go About Getting married to a Russian Lady

Methods to Go About Getting married to a Russian Lady

Marrying an european girl is definitely an exciting chance to start a new chapter in your life. It can be a completely happy one if you occur to decide on the right partner and follow…

بیشتر بخوانید
Getting a Latina Bride

Getting a Latina Bride

Whether you are looking for a Latina bride or just a woman who understands and appreciates the culture, there are numerous options to suit your needs. There are online dating sites, mail order brides to…

بیشتر بخوانید
The right way to Have a prosperous Sugar Baby Relationship

The right way to Have a prosperous Sugar Baby Relationship

A sugar daddy is someone who provides monetary support to a younger female. sugar babies for sugar daddies Nowadays, this type of marriage is straightforward to find because of the internet. Employing these sites, you…

بیشتر بخوانید
Choosing an International Partner

Choosing an International Partner

Before choosing a global wife, you need to know about the country of her source. You also need to be sure that her valuations and lifestyle are compatible with yours. Assuming you have already married…

بیشتر بخوانید
Techniques for Dating Solitary Women By Ukraine

Techniques for Dating Solitary Women By Ukraine

Single women from ukraine have become an ever more http://kanzlei-heindl.com/2021/01/03/how-to-do-online-dating-services-for-women-efficiently-navigate-online-dating-services/ well-liked choice with regards to Western males. These girls are really beautiful, solid, and dedicated to locating a serious partner. Whether youre looking for a…

بیشتر بخوانید
What you should Text Following First Particular date

What you should Text Following First Particular date

What to Text message After Initially Date It's easy to get uncertain of when and how to text a girl after a primary date. There are not any hard-and-fast rules regarding texting after having a…

بیشتر بخوانید
Russian Women Internet dating sites

Russian Women Internet dating sites

If you’re interested in locating a Russian woman for marital relationship, you should try probably the greatest russian females dating sites. These platforms are designed to connect men from all over the world with single…

بیشتر بخوانید
Just how Ukrainian Marriage Agencies May help you Find a Ukrainian Matchmaker

Just how Ukrainian Marriage Agencies May help you Find a Ukrainian Matchmaker

If you are looking to get a wife by one more country, you really should try one of the many Ukrainian relationship agencies obtainable. These firms contain a lot of experience finding good matches for…

بیشتر بخوانید
Building Mutually Beneficial Relationships With Nigeria

Building Mutually Beneficial Relationships With Nigeria

Nigeria is one of the most important partners of the United States in Africa. In fact, the two countries are individuals of the Company of Photography equipment Oneness (OAU) and Organization of American States (OAS).…

بیشتر بخوانید
Bridal Definition - What is a Bride-to-be?

Bridal Definition - What is a Bride-to-be?

The new bride is the feminine partner in a wedding ceremony. Her future husband is referred to as the bridegroom or bridegroom, and the rest of her wedding ceremony is called the bridal party. In…

بیشتر بخوانید
International Dating Websites

International Dating Websites

International internet dating websites are an effective way to fulfill singles from other parts of the world. There are plenty of sites out there available, however , so that it can be tricky to know…

بیشتر بخوانید
Locating Love Through Foreign Internet dating

Locating Love Through Foreign Internet dating

Foreign dating can be quite a great way to find your next life partner. If you’re buying relationship or simply companionship, foreign dating sites may help you meet an individual from an alternate culture and…

بیشتر بخوانید
Keeping a Latina Woman Content

Keeping a Latina Woman Content

The secret to keeping a Latin girl happy is certainly not the hors d'oeuvres, but rather a superb old fashioned dosage of dignity and pragmatism. Keeping a Latin female happy is no small feat as…

بیشتر بخوانید
Where to get a Sugar Daddy in Australia

Where to get a Sugar Daddy in Australia

If you’re buying a sugar daddy, Down under is one of the best spots to start. The has a thriving business and entertainment sphere, and it’s stuffed with wealthy males who happen to be tired…

بیشتر بخوانید
The advantages of Jointly Useful Relationships - Older Men Internet dating sites For Looking for Younger Girls

The advantages of Jointly Useful Relationships - Older Men Internet dating sites For Looking for Younger Girls

A collectively beneficial relationship can be a benefit to each party. Typically, this will occur when two people are drawn to each other's business model and agree to talk with each other over a specific…

بیشتر بخوانید
Best Dating Sites With respect to Singles

Best Dating Sites With respect to Singles

International online dating sites have changed just how people satisfy. Whether you are right from a rustic where reaching someone in person is certainly not possible or perhaps you are looking for absolutely adore in…

بیشتر بخوانید
Ways to Be a Sweets Baby Over the internet

Ways to Be a Sweets Baby Over the internet

Being a sugar baby is a wonderful way to get your hands on a little extra cash. But it surely can also be an unhealthy and exploitative situation, so it’s crucial that you know how…

بیشتر بخوانید
Instances of Good Usernames for Online dating services

Instances of Good Usernames for Online dating services

Choosing a good going out with username is certainly a crucial part of the laos bar girls on the net profile. It is the first thing a potential suitor will learn about you, and it…

بیشتر بخوانید
Web based Belarus Online dating Safety Hints

Web based Belarus Online dating Safety Hints

Online belarus dating is an enticing proposition, yet there are some basic safety tips you should keep in mind prior to you ski head earliest into internet dating. These tips contain: Only use reputable internet…

بیشتر بخوانید
How to Find a Ukrainian Girl - 5 Tips on Where to Satisfy the Right Ukrainian Girl

How to Find a Ukrainian Girl - 5 Tips on Where to Satisfy the Right Ukrainian Girl

If you’re buying Ukrainian child, there are many methods to meet her. A lot of people choose to visit the country for that chance at meeting a beautiful woman while ukraine dating site others prefer…

بیشتر بخوانید
When you Get Married Using a Mail Buy Bride?

When you Get Married Using a Mail Buy Bride?

When you're selecting whether to get married with a -mail order woman, there are a few things should know. The most important thing is that these women usually are not just looking for a way…

بیشتر بخوانید
On line Italian Seeing Safety Suggestions

On line Italian Seeing Safety Suggestions

Online Italian language Dating Safeness Tips The initial thing you should perform when you decide to go online and meet up with people is create a independent current email address. This will make it much…

بیشتر بخوانید
Celebrities Who Have Been Wedded to Their Cousins

Celebrities Who Have Been Wedded to Their Cousins

Throughout history, famous people have been completely married to their cousins. Some have got gotten in to marriages for their families' reputations, while others did it with respect to the love https://www.psu.edu/news/research/story/tailoring-affects-peoples-perceptions-dates-suggested-online-dating-apps/ of it. Even…

بیشتر بخوانید
Some great benefits of Being a Sugars Baby

Some great benefits of Being a Sugars Baby

The benefits of staying a sugar baby are many and varied. This kind of lifestyle can be very profitable, and it can assist you to build a effective career. Yet ahead of you jump into…

بیشتر بخوانید
What to Talk About on a First Day

What to Talk About on a First Day

Having a good option of what to discuss on a earliest date makes it easier to find the conversation flowing. Additionally, it helps you steer clear of awkward lulls and ensures that you’re not speaking…

بیشتر بخوانید
Hard anodized cookware Family Customs

Hard anodized cookware Family Customs

Asian family group traditions involve a wide range of figures and strategies. These include: sucursal piety (respect for one's parents); family cohesion and responsibility; self-control and personal willpower; emphasis on educational achievement; esteem for expert;…

بیشتر بخوانید
Ways to Flirt On the web

Ways to Flirt On the web

Whether you're looking so far casually or perhaps you're seeking a serious relationship, flirting online can be quite a great way to find a reference to someone. But you'll want to make sure you're here…

بیشتر بخوانید
Tips on how to Hug -- Different Types of Cuddles

Tips on how to Hug -- Different Types of Cuddles

Hugs are a way of demonstrating affection and support. They might be given to your friends, family members, or maybe a crush, and you should locate them to be very comforting and a terrific way…

بیشتر بخوانید
What Are the Best Attributes in a Man?

What Are the Best Attributes in a Man?

There are specified things that all woman actively seeks within a man. This individual should be kind and honest, he ought to produce time for you, and this individual should be respectful. He need to…

بیشتر بخوانید
Neighborhood Eastern Western Women Going out with

Neighborhood Eastern Western Women Going out with

Local asian european women dating is a great way for Developed guys to become informed about beautiful and female ladies via Ukraine, Russia, Weißrussland, Moldova, and also other eastern countries. It is also the best…

بیشتر بخوانید
Tips on how to Stay Connected As an Internet Wife

Tips on how to Stay Connected As an Internet Wife

The internet is promoting the way we all live. Today we have easy access to all sorts of data, scandalous talks, engaging scams – and lastly, an array of temptations. One of the biggest problems…

بیشتر بخوانید
Online Vietnamese Going out with Safety Strategies

Online Vietnamese Going out with Safety Strategies

Online vietnamese dating is becoming a popular approach to meet Vietnamese girls, but it’s important to keep yourself safe. There are some common safety strategies that you should follow if you’re online dating sites in…

بیشتر بخوانید
Intimate Date Activities to Make The Relationship Even more Exciting

Intimate Date Activities to Make The Relationship Even more Exciting

Whether it's seeing someone new or have been together for a long period, there are plenty of passionate date concepts https://www.bustle.com/wellness/conversation-starters-bumble that will help make your romance even more exciting. These activities could be anything…

بیشتر بخوانید
Top Tips For Being Secure and Safe Online

Top Tips For Being Secure and Safe Online

The miracles of internet dating possess given many people to be able to http://khogiare.vn/locate-latino-internet-dating/ meet new people, but you should try you know how to stay safe. Right here, we’ve rounded up our top tips…

بیشتر بخوانید
Outdoors Word Birthday Traditions

Outdoors Word Birthday Traditions

Most married people will acknowledge that they're in a constant condition of débordement. As such, really not surprising that they will find themselves in the helm associated with an equally lively family eventually. Having said…

بیشتر بخوانید
How to get a Bride for Marriage

How to get a Bride for Marriage

A marriage is one of the most important incidents in a person’s lifestyle, and everyone wants to15325 find that special individual that will be their very own spouse forever. While many people feel that like…

بیشتر بخوانید
Top five Places to Visit With Friends

Top five Places to Visit With Friends

The best part regarding traveling with all your friends is the fact that that there's constantly someone to reveal experiences with. And whether it's the trip of any lifetime or a quick retreat to celebrate…

بیشتر بخوانید
پاسخ به سوالات متداول در مورد روغن کنجد

پاسخ به سوالات متداول در مورد روغن کنجد

روغن کنجد از جمله روغن های گیاهی محبوب و پرمصرف در میان مردم است که متقاضی زیادی دارد. اما اکثر مردم و حتی بسیاری از مصرف کنندگان روغن کنجد در مورد آن سوالات متعددی دارند.…

بیشتر بخوانید
آیا واقعا روغن کنجد تهیه شده در حضور مشتری ناسالم است؟

آیا واقعا روغن کنجد تهیه شده در حضور مشتری ناسالم است؟

روغن گیری کنجد در حضور مشتری؛ مفهومی که به دنبال استقبال زیاد مردم از روغن کنجد و روغن های طبیعی به تازگی وارد بازار شده است. فروشگاه های سنتی با قراردادن دستگاه های روغن گیری…

بیشتر بخوانید
نکاتی مهم در مورد روغن‌های سرخ کردنی و نحوه مصرف آن

نکاتی مهم در مورد روغن‌های سرخ کردنی و نحوه مصرف آن

در سفره ما ایرانی ها همیشه غذاهای سرخ شده با روغن دیده می شود و کمتر پیش می آید که در میان غذاهای مصرفی حداقل یکی از آنها سرخ شده نباشد. حتی برخی افراد تمایل…

بیشتر بخوانید
هنگام خرید روغن کنجد به این نکات توجه کنید

هنگام خرید روغن کنجد به این نکات توجه کنید

روغن کنجد یکی از پرمصرف ترین روغن های خوراکی است که برای خرید می توانید آن را در اکثر فروشگاه ها پیدا کنید. جهت خرید روغن کنجد باید به نکات مهمی از جمله بکر بودن…

بیشتر بخوانید
مدت زمان ماندگاری روغن مایع به چه عواملی بستگی دارد؟

مدت زمان ماندگاری روغن مایع به چه عواملی بستگی دارد؟

روغن های مایع جزء پرکاربردترین مواد اولیه مورد استفاده توسط انسان هستند که مدت ماندگاری آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد. تماس با اکسیژن، رطوبت، نور، میزان حرارت و ... هر یک در کاهش مدت…

بیشتر بخوانید
با روغن‌های خوراکی داتام و خواص آن آشنا شوید

با روغن‌های خوراکی داتام و خواص آن آشنا شوید

شرکت داتام تولید کننده انواع روغن های خوراکی از جمله روغن زیتون، روغن کنجد و روغن های ترکیبی کنجد، کانولا و آفتابگردان است که برای مصارف گوناگون همچون سرخ کردن، پخت و پز و سالاد…

بیشتر بخوانید
خواص و فواید فوق العاده روغن کنجد را بشناسید

خواص و فواید فوق العاده روغن کنجد را بشناسید

روغن کنجد یکی از روغن های سالم و طبیعی موجود است که به دلیل خواص فوق العاده ای که دارد برای مصارف گوناگون همچون خوراک، درمان و مالش مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد…

بیشتر بخوانید
از روغن کنجد برای چه مواردی می‌توان استفاده کرد؟

از روغن کنجد برای چه مواردی می‌توان استفاده کرد؟

همانطور که می دانید یکی از ده ها روغن مایع خوراکی روغن کنجد است که مصارف گوناگونی دارد که یکی از آنها آشپزی و پخت و پز غذاست. به جهت طبیعی بودن این روغن و…

بیشتر بخوانید
در مورد روغن نیمه جامد و تفاوت آن با روغن جامد بیشتر بدانید

در مورد روغن نیمه جامد و تفاوت آن با روغن جامد بیشتر بدانید

به طور کلی روغن های خوراکی را به دو نوع مایع و جامد تقسیم می کنند. اما اخیرا نوع جدیدی از روغن تحت عنوان روغن نیمه جامد تولید شده که نه جامد است و نه…

بیشتر بخوانید
روغن پالم چیست و چه مضراتی دارد؟

روغن پالم چیست و چه مضراتی دارد؟

روغن پالم از میوه درخت پالم که شبیه به نخل خرما است گرفته می شود که در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی کاربرد دارد. اگرچه استفاده خوراکی از روغن پالم برای انسان مضر است…

بیشتر بخوانید
آیا روغن کنجد برای سرخ کردن غذا مناسب است؟

آیا روغن کنجد برای سرخ کردن غذا مناسب است؟

در میان ده ها یا صدها روغن مایع گیاهی روغن کنجد یکی از بهترین روغن های است که برای طبخ غذا مورد استفاده قرار می گیرد. از این روغن طبیعی هم برای پخت و پز…

بیشتر بخوانید
مضرات استفاده از روغن سرخ کردنی سوخته

مضرات استفاده از روغن سرخ کردنی سوخته

روغن سرخ کردنی به دلیل تماس با حرارت بالا به سرعت دچار سوختگی می شود. روغن سوخته تغییر ساختاری پیدا کرده و در آن مواد مضر شیمیایی و سرطان زا ایجاد می شود. لذا مصرف…

بیشتر بخوانید
بهترین و سالم‌ترین روغن‌ها برای سرخ کردن غذا را بشناسید

بهترین و سالم‌ترین روغن‌ها برای سرخ کردن غذا را بشناسید

اگر کمی با آشپزی آشنا باشید قطعا می دانید که یکی از مهمترین مواد اولیه برای طبخ غذا روغن مخصوصا روغن سرخ کردنی است. از این روی همه آشپزها به دنبال روغنی هستند که بتواند…

بیشتر بخوانید
آیا روغن‌های آفتابگردان موجود در بازار طبیعی هستند؟ روغن اصل کدام است؟

آیا روغن‌های آفتابگردان موجود در بازار طبیعی هستند؟ روغن اصل کدام است؟

یکی از پرمصرف ترین روغن های مایع روغن آفتابگردان است که به وفور در بازار یافت می شود. یک سوال مهم در رابطه با روغن آفتابگردان برندهای معروف این است که آیا واقعا این روغن…

بیشتر بخوانید
روغن جامد بهتر است یا روغن مایع؟ این دو چه تفاوت هایی دارند؟

روغن جامد بهتر است یا روغن مایع؟ این دو چه تفاوت هایی دارند؟

می دانید که روغن های خوراکی از نظر ساختار به دو نوع مایع و جامد تقسیم می شوند. روغن مایع و روغن جامد هر یک فواید و معایبی دارند و به واسطه این ویژگی ها…

بیشتر بخوانید
بهترین و معروف‌ترین برندهای روغن کنجد در بازار

بهترین و معروف‌ترین برندهای روغن کنجد در بازار

روغن کنجد یکی از روغن های طبیعی و پرخاصیت است که در حال حاضر توسط برندهای گوناگون عرضه کننده روغن به فروش می رسد. در بازار مصرف روغن های خوراکی شرکت های متعددی روغن کنجد…

بیشتر بخوانید
روغن بدون پالم چیست؟ کدام برندها روغن بدون پالم دارند؟

روغن بدون پالم چیست؟ کدام برندها روغن بدون پالم دارند؟

در بازار مصرف روغن های مایع خوراکی برندهای مختلفی وجود دارند که هر یک محصولات متعددی را عرضه می کنند. یکی از این محصولات روغن بدون پالم است که چند سالی می شود که وارد…

بیشتر بخوانید
تفاوت روغن کنجد و روغن ارده کنجد در چیست؟

تفاوت روغن کنجد و روغن ارده کنجد در چیست؟

در بازار محصولات طبیعی یکی از روغن های خالص و طبیعی روغن ارده کنجد است. خیلی ها اطلاعی در مورد ارده ندارند و اصلا نمی دانند که روغن ارده کنجد چیست و چه تفاوتی با…

بیشتر بخوانید
سالم‌ترین روغن‌های خوراکی گیاهی کدامند؟

سالم‌ترین روغن‌های خوراکی گیاهی کدامند؟

روغن خوراکی یکی از خوراکی های مهم و موثر در سلامت انسان است. در سفره مصرفی خانوار روغن های گیاهی مختلف وجود دارد که برخی سالم و برخی نیز ناسالم هستند. طبیعتا هر فردی دوست دارد…

بیشتر بخوانید
روغن کانولا چیست و چه تفاوتی با روغن کلزا دارد؟

روغن کانولا چیست و چه تفاوتی با روغن کلزا دارد؟

روغن کانولا و روغن کلزا دو نوع از روغن های گیاهی موجود در بازار هستند که از آنها برای تولید روغن های مایع خوراکی و روغن های سرخ کردنی استفاده می شود. این دو روغن…

بیشتر بخوانید
نگاهی دقیق به انواع روغن کنجد و نحوه استخراج آن

نگاهی دقیق به انواع روغن کنجد و نحوه استخراج آن

یکی از روغن های خوراکی طبیعی و سالم در حال حاضر روغن کنجد است که هم برای مصارف خوراکی همچون پخت و پز غذا و هم برای مسائل درمانی کاربرد دارد. روغن کنجد بر اساس…

بیشتر بخوانید
معرفی انواع روغن‌های مایع گیاهی و خوراکی

معرفی انواع روغن‌های مایع گیاهی و خوراکی

می دانید که روغن های مایعی که برای پخت غذا و سرخ کردن از آن استفاده می شود همگی از گیاهان خاصی همچون آفتابگردان، کلزا، کانولا، زیتون و ... تولید می شوند که به آنها…

بیشتر بخوانید
روغن بدون ترانس یا همان زیرو ترانس چیست؟

روغن بدون ترانس یا همان زیرو ترانس چیست؟

در بازار روغن های خوراکی محصولی تحت عنوان روغن بدون ترانس یا روغن زیرو ترانس وجود دارد. اگر می خواهید بدانید که روغن زیرو ترانس چیست باید ابتدا بدانید که چربی ترانس چیست. چربی ترانس…

بیشتر بخوانید
معروف‌ترین برندهای روغن خوراکی در بازار

معروف‌ترین برندهای روغن خوراکی در بازار

قطعا می دانید که در بازار روغن های خوراکی برندهای گوناگونی وجود دارد که برخی از آنها همچون لادن،  غنچه، طبیعت و بهار شناخته شده هستند و برخی دیگر هم برندهای ناآشنایی می باشند. در…

بیشتر بخوانید
بهترین روغن برای سرخ کردن عمیق کدام است؟

بهترین روغن برای سرخ کردن عمیق کدام است؟

سرخ کردن عمیق نوعی از سرخ کردن است که مواد غذایی در روغن غوطه‌ور می شوند. این نوع سرخ کردن که با حرارت بالایی انجام می شود نیازمند روغن مناسبی است تا هم تحمل این…

بیشتر بخوانید
آشنایی با انواع روغن زیتون و خواص آن

آشنایی با انواع روغن زیتون و خواص آن

روغن زیتون یکی از بهترین و سالم ترین روغن های گیاهی موجود است که فواید بسیاری برای سلامت انسان که پیش گیری از سرطان، عدم ایجاد بیماری قلبی و ضد یبوست بودن برخی از خواص…

بیشتر بخوانید
نقطه دود روغن‌های مختلف چقدر است؟

نقطه دود روغن‌های مختلف چقدر است؟

یک مولفه مهم در روغن های سرخ کردنی نقطه دود است. نقطه دود همان مقاومت روغن در برابر حرارت است. هرچه نقطه دود یک روغن بیشتر باشد آن روغن مقاومت بیشتری در برابر حرارت داشته…

بیشتر بخوانید
روغن‌های مایع چطور و از چه گیاهانی تولید می‌شوند؟

روغن‌های مایع چطور و از چه گیاهانی تولید می‌شوند؟

روغن های مایع و جامد معروف به روغن نباتی که مصارف زیادی در آشپزی دارند از گیاهان مختلفی همچون آفتابگردان، ذرت، کانولا، پالم، زیتون و ... تولید می شوند. این گیاهان حاوی درصد بالایی از…

بیشتر بخوانید
روغن سرخ کردنی لایت چیست؟

روغن سرخ کردنی لایت چیست؟

در تبلیغات تلویزیونی زیاد نام روغن شفاف یا روغن لایت را شنیده اید و احتمالا می خواهید بدانید که روغن سرخ کردنی لایت دقیقا چیست و چه خاصیتی دارد؟ روغن لایت یا شفاف نوعی روغن…

بیشتر بخوانید
آیا می‌شود چند بار از روغن سرخ کردنی استفاده کرد؟

آیا می‌شود چند بار از روغن سرخ کردنی استفاده کرد؟

آشپزها و خانم های خانه دار برای سرخ کردن مواد غذایی با مشکل مصرف زیاد روغن مواجه هستند. به همین جهت بعضا چند بار از یک روغن برای سرخ کردن غذا استفاده می کنند. برخی…

بیشتر بخوانید
روغن سرخ کردنی و روغن مایع چه تفاوتی دارند؟

روغن سرخ کردنی و روغن مایع چه تفاوتی دارند؟

اگر برای خرید روغن مایع به فروشگاه مراجعه کرده باشید احتمالا مشاهده کرده اید که روغن های مایع مخصوص پخت و پز فارغ از شرکت تولیدکننده آن به دو دسته سرخ کردنی و غیر سرخ…

بیشتر بخوانید

با ما در ارتباط باشید

info@datamoil.ir
یزد، شهرک صنعتی، فاز 3، بلوار لادن، لادن 5